Přehled cestovního pojištění

Přehled cestovního pojištění
VARIANTA BRONZE SILVER GOLD
       
Pojištění léčebných výloh v zahraničí (LVZ) 3 000 000 3 000 000 6 000 000
Náklady na zásah horské záchranné služby 200 000 200 000 400 000
Zubní ošetření 5 000 5 000 10 000
Doprovázející osoba – doprava do limitu LVZ do limitu LVZ do limitu LVZ
Doprovázející osoba – ubytování 10 000
(max. 2 000/den)
10 000
(max. 2 000/den)
15 000
(max. 2 000/den)
Osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - doprava do limitu LVZ do limitu LVZ do limitu LVZ
Osoba účastnící se pohřbu pojištěného v zahraničí - ubytování 10 000
(max. 2 000/den)
10 000
(max. 2 000/den)
15 000
(max. 2 000/den)
Zprostředkování finanční pomoci bez limitu bez limitu bez limitu
Náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů 25 000 25 000 50 000
Náklady na přepravu při zmeškání odjezdu 5 000 5 000 10 000
       
Úrazové pojištění      
Smrt následkem úrazu 100 000 100 000 200 000
Trvalé následky úrazu 200 000 200 000 400 000
Tělesné poškození způsobené úrazem 25 000 25 000 50 000
       
Pojištění zavazadel 15 000 15 000 30 000
Věci umístěné ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla 3 000 v rámci limitu pojištění zavazadel 3 000 v rámci limitu pojištění zavazadel 3 000 v rámci limitu pojištění zavazadel
Pojištění zpoždění zavazadel (od 7. hodiny) 1000/hod., max. 8000 1000/hod., max. 8000 1000/hod., max. 10000
Pojištění zpoždění letu (od 7. hodiny) 1000/hod., max. 8000 1000/hod., max. 8000 1000/hod., max. 10000
Pojištění odpovědnosti 4 000 000 4 000 000 5 000 000
Cenné věci 50 000 v rámci limitu pojištění odpovědnosti 50 000 v rámci limitu pojištění odpovědnosti 50 000 v rámci limitu pojištění odpovědnosti
Pojištění přerušení cesty 10 000 10 000 15 000
Pojištění nevyužité cestovní služby 10 000 10 000 15 000
       
Pojištění STORNO      
Zrušení cestovní služby pojištěným:
80% ze stornopoplatku max.
20 000 40 000 100 000
Zrušení cestovní služby poskytovatelem:
80% ze stornopoplatku max.
20 000 40 000 100 000
Vzniklé vícenáklady z důvodu zrušení či zpoždění cestovní služby poskytovatelem 30 000 30 000 30 000
       
Pojistné - Evropa v Kč/osoba/den      
E (základ) 30 52 88
ES (aktivní sporty) 45 52 100
Pojistné - svět v Kč/osoba/den      
S (základ) 44 49 104
SS (aktivní sporty) 57 63 118

Pojistné je jednotné pro všechny pojištěné osoby bez rozlišování věku.

Pro posouzení rizikovosti sportů je rozhodující ustanovení čl. 15 VPP M-750/14.

Předmětem pojištění sportovní činnosti (aktivní sporty) jsou pouze sporty uvedené v čl. 15 odst 1) a 2) VPP M-750/14.